Diverse > Cadru legal

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Pentru mai multe informații puteți consulta legislația în vigoare:

 

- Art. 29 alin. (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

- Art. 270 TITLUL VIII, Cap. 6, SECȚIUNEA a 2-a din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 

- DECIZIA  Nr. 498/2018 din 17 iulie 2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi a sintagmei "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 
- Art. 15 alin (1) si alin (3), Art. 17 alin. (1), Art. 21 alin. (1), Art. 89 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 
- Art. 3 alin (1) din LEGEA  Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) cu modificarile si completarile ulterioare
 
- TITLUL IX^1  Dosarul electronic de sănătate al pacientului din LEGEA  Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare